Brit történész egy dán portálnak: az ukrajnai háború a történelem leginkább elkerülhető háborúja lett volna

Brit történész egy dán portálnak: az ukrajnai háború a történelem leginkább elkerülhető háborúja lett volna
 • Geoffrey Roberts brit történész a háború okairól és indítékairól beszélt egy dán portálnak.
 • A neves brit a Hitler-Sztálin paktum, és a sztálini Szovjetunió elismert kutatója.
 • Álláspontja szerint Putyin úgy érezhette, sarokba szorították, ezért megelőző háborút kell indítania, hogy Ukrajna ne fenyegethesse NATO-tagként egy NATO-Oroszország háborúval.
 • E fenyegetés legutolsó momentuma a történész szerint az lehetett, hogy Zelenszkij taktikai atomfegyverek beszerzéséről beszélt a 2022 februári, müncheni biztonsági konferencián.
 • A történész szerint Putyin ezt nem hagyhatta, mert létében fenyegetve érezte e törekvés miatt Oroszországot.
 • Mindemellet úgy érvel, az ukrajnai háború a történelem "legelkerülhetőbb háborúja" lett volna.

Az e heti Szabad Gondolatban Geoffrey Roberts brit történésszel beszélgettem egy cikkről, amelyet nemrég jelentetett meg a Journal of Military and Strategic Studies című folyóiratban "Now or Never: The Immediate Origins of Putin's Preventive War on Ukraine" című könyvében. Beszéltünk a történelmi [tudás, értelmezés] mesterségéről is, arról, hogyan fogják látni az ukrajnai háborút 50 év múlva, és milyen titkos dokumentumokat szeretne Roberts látni, ha hozzáférhetne az orosz archívumokhoz - fogalmaz a dán podcastoldal cikkében.

Geoffrey Roberts évtizedek óta kutatja és írja a diplomácia történetét. Különösen sokat a második világháború kitöréséhez vezető folyamatokkal és az 1939-es Hitler-Sztálin-paktummal foglalkozott, amelynek keretében Kelet-Európát érdekszférákra osztották fel Németország és a Szovjetunió között.

Roberts többek között a Sztálin háborúi: A világháborútól a hidegháborúig 1939-1953 című terjedelmes mű szerzője, amely az orosz levéltárakban végzett tanulmányain alapult. Roberts társszerzője továbbá egy Churchill és Sztálin háborús kapcsolatáról szóló könyvnek is, és életrajzot írt Georgij Zsukovról, Sztálin legfontosabb tábornokáról a második világháború idején. Legutóbb Roberts Sztálin könyvtáraáról írt könyvet: Egy diktátor és könyvei címmel.

A háború okai

Miért döntött Vlagyimir Putyin 2022 februárjában úgy, hogy megszállja Ukrajnát, és kirobbantja a második világháború óta a legnagyobb szárazföldi háborút Európában? És mikor hozta meg ezt a végzetes döntést? - teszi fel a kérdést a dán podcaster.

Erről sokféle vélemény létezik. Ez egyike azoknak az eseményeknek, amelyekről a történészek évtizedekig cikkek és könyvek ezreit fogják írni.

1. Egyesek úgy vélik, hogy Putyint a Szovjetunió vagy az Orosz Birodalom helyreállításának ambíciója vezérli.

2. Mások rámutatnak, hogy Putyint az a vágy motiválja, hogy megszerezze az ellenőrzést az úgynevezett "orosz világ" felett, amely magában foglalja azokat a régiókat, ahol az orosz ortodox egyház és az orosz nyelv és kultúra dominál.

3. Megint mások szerint Putyin azért indította a háborút, hogy megszilárdítsa hatalmát otthon, és megmentse rendszerét a belső fenyegetésektől és ellenzékétől.

4. Egy negyedik állítás szerint a háborúra vonatkozó döntés egy elszigetelt, mániákus diktátor műve, mert Putyin egy bábokkal körülvett diktátor, aki meg volt győződve arról, hogy az orosz hadsereget az ukrán lakosság többsége örömmel fogadja.

5. Egy ötödik magyarázat szerint Putyin attól félt, hogy egy demokratikus Ukrajna az ő oroszországi autoriter rezsimjéhez képest alternatív politikai renddel rendelkezik majd, ami az elégedetlen oroszokat a Kreml elleni lázadásra késztetheti.
Geoffrey Roberts mindezeket a magyarázatokat elutasítja.

Szerinte Putyin azért indított háborút, hogy megakadályozza, hogy Ukrajna egyre erősebb és fenyegetőbb katonai hídfőállássá váljon a NATO számára az orosz határon. Roberts szerint Putyin számára az Ukrajna lerohanására vonatkozó döntés nem csak a pillanatnyi helyzetről szólt, hanem egy olyan jövőről, amelyben félő volt, hogy Oroszországot a Nyugat egzisztenciálisan, létezésében fenyegeti.

Ebben az összefüggésben, állítja Roberts, nem döntő, hogy Putyin betegesen paranoiás-e, vagy fantáziáinak nincs gyökérzete a való világban. A kulcs az, hogy Putyin valójában mit gondolt, és milyen alapon döntött a háború mellett; Roberts történészként a háborút megelőző putyini érvelés logikájának és belső dinamikájának feltárásáról szól.

Roberts ezt úgy teszi, hogy áttekinti Putyin nyilvános megjegyzéseit és nyilatkozatait 2021 tavaszától a 2022 februári invázióig, és összehasonlítja azokat azzal, amit azóta mondott.

Módszere empirikus, vagyis a Putyin által mondottak és tettek alapján rekonstruálja a történetet. Roberts azonosítja a narratívában végig visszatérő elemek és beszédtémák közös szálát - a NATO terjeszkedésétől való félelem, a lengyelországi és romániai NATO-rakétavédelem miatti aggodalom, Ukrajna átalakítása oroszellenes és NATO-fegyveres előőrssé az orosz határon, Ukrajna bírálata az oroszbarátok diszkriminációja és a 2014-es és 2015-ös úgynevezett minszki megállapodások végrehajtásának szabotálása miatt, amelyek az ukrán központi kormány és az oroszok által támogatott kelet-ukrajnai szeparatisták közötti konfliktus szabályozására tettek kísérletek voltak.

Roberts szerint a 2022 februári inváziót megelőző időszakban Putyin végig azt állította, hogy a minszki megállapodások az egyetlen rendelkezésre álló mechanizmus a Kijev és a donbászi lázadók közötti vita kezelésére.

Roberts idézi Putyin "hírhedt", 2021 nyarán megjelent, Oroszország és Ukrajna történelmi egységéről szóló esszéjét is, amelyben az ukrajnai oroszok állítólagos diszkriminációját siratja, kijelentve: "Soha nem fogjuk megengedni, hogy történelmi földjeinket és a hozzánk közel álló embereket Oroszország ellen használják fel".

2021 őszén a retorika kiéleződött, és november 18-án, azaz egy hónappal azelőtt, hogy Moszkva benyújtotta volna hivatalos biztonsági követeléseit a NATO-nak, Putyin jogilag kötelező erejű biztonsági garanciákat javasolt a NATO-tól Ukrajnával kapcsolatban. Amikor a követeléseit nyilvánosságra hozták, azok még tovább mentek, és nemcsak Ukrajnára vonatkoztak, hanem a NATO új tagállamaiban kiépített infrastruktúrára is.

Oroszország követeléseit a Nyugat 2022 január végén elutasította. Putyin néhány nappal később a Kremlben tartott sajtótájékoztatóján ezt mondta: "Ukrajna doktrínáiban szerepel, hogy vissza fogják venni a Krímet, ha kell, erőszakkal. Ezt az ukrán képviselők nem csak nyilvánosan mondják, hanem le van írva a dokumentumaikban. Képzeljük el akkor, hogy Ukrajna NATO-taggá válik. Fegyverekkel töltik fel, és még több támadó fegyvert telepítenek a területére, akárcsak Lengyelországban és Romániában - ki fogja ezt megállítani? Képzeljük el, hogy Ukrajna hadműveletet indít a Krím vagy a Donbassz ellen. A Krím orosz terület. Ezt az ügyet elintézettnek tekintjük. Képzeljük el, hogy Ukrajna NATO-tag, és katonai műveletet indít. Akkor mit kellene tennünk? Harcoljunk a NATO ellen? Gondolt erre egyáltalán valaki? Úgy tűnik, nem."
Roberts feltételezi, hogy a nukleáris fegyverekkel rendelkező Ukrajnától való félelem késztette Putyint az utolsó pillanatban a támadásra.

A történész Volodimir Zelenszkijnek a müncheni biztonsági konferencián öt nappal az invázió előtt elmondott beszédére hivatkozik, amelyben az ukrán elnök felvetette, hogy Ukrajnának taktikai atomfegyvereket kellene beszereznie, hogy megvédje magát.

Roberts szerint a jelenlévő nyugati vezetők egyike sem ellenezte ezt, pedig egy ilyen kezdeményezés megsértette volna a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló nemzetközi egyezményt.

Három nappal később Putyint arról kérdezték, hogy Zelenszkij szavait blöffölésnek vagy valódi szándéknyilatkozatnak tartja-e.

Putyin így válaszolt: "Úgy véljük, hogy szavai elsősorban nekünk szóltak. Szeretném elmondani, hogy meghallottuk őket. A szovjet idők óta Ukrajna széleskörű nukleáris képességekkel rendelkezik. Több atomerőművük és egy eléggé fejlett nukleáris iparuk van, és van egy iskolájuk, ahol oktatják az embereket. Mindenük megvan ahhoz, hogy sokkal gyorsabban meg tudják oldani ezt a problémát, mint azok az országok, amelyek a nulláról indulnak".

Hozzátette: "Az egyetlen dolog, ami hiányzik, az az urándúsító rendszerek. Ez csak technológia kérdése. Ukrajna számára ez nem megoldhatatlan feladat. Ez meglehetősen könnyen kivitelezhető, és a taktikai atomfegyverek jelenléte Ukrajnában és a 300-500 kilométeres hatótávolságú rakéták azt jelentik, hogy [azokkal] eltalálhatják Moszkvát. Ez stratégiai fenyegetés számunkra, mi ezt így érzékeljük. Rendkívül komolyan kell és fogjuk is venni".

Roberts összegez: "Az invázió előestéjén sok éles eszű és jól értesült kommentátor meggyőződött arról, hogy az állítólag reális és pragmatikus Putyin nem kockáztatna meg egy ilyen támadást. Amit nem vettek észre, az Putyin apokaliptikus víziójának kikristályosodása volt egy jövőbeli, nukleárisan felfegyverzett Ukrajnáról, amely beágyazódik a NATO-ba, és egy orosz-nyugati háborút akar kiprovokálni. Vitathatlanul ez a hosszú távú nukleáris fenyegetés volt az, ami végül arra késztette Putyint, hogy háborúba lépjen."

Putyin megelőző háborúja

Roberts szerint Putyin szemszögéből nézve ez egy megelőző háború, ami a Nyugat szemszögéből teljes őrültségnek hangzik, de mégis ez hajtotta az orosz elnököt. Putyin Oroszországa nem az első, és aligha lesz az utolsó ország, amely ilyen alapon háborúba indul.

II. Vilmos német császárt is hasonló logika motiválta, amikor 1914 júliusában arra sürgette Ausztria-Magyarországot, hogy támadja meg Szerbiát, mielőtt annak nacionalizmusa túlságosan fenyegetővé válna a Habsburg-birodalomra nézve.

Adolf Hitler a Szovjetunió elleni 1941. júniusi támadását úgy tekintette, mint a keletről érkező "zsidó-bolsevik" rezsimből eredő, kialakulóban lévő stratégiai és ideológiai fenyegetés felszámolására tett kísérletet.

Ugyanígy Nagy-Britannia és Franciaország új közel-keleti expanzív és totalitárius fenyegetésnek kiáltotta ki Nasszer egyiptomi vezetőt, és 1956-ban a Szuezi-csatorna ellenőrzésének átvételével megelőző akadályokat gördítettek az útjába, míg az Egyesült Államok elnöke, Dwight D. Eisenhower, aki egyébként megfogadta, hogy nem lép be a vietnami polgárháborúba, annyira megszállottja volt az úgynevezett dominóelméletnek - vagyis annak, hogy ha Délkelet-Ázsiában egy ország a kommunisták kezére kerül, akkor a többi is követi -, hogy a vörös veszély terjedésének megakadályozása érdekében megelőző intézkedésként úgy döntött, hogy mégis részt vesz a háborúban.

A megelőző háború újabb példája George W. Bush amerikai elnök 2003-as iraki inváziója, amelyet azzal indokolt, hogy Szaddám Huszein rendszerét fel kellett számolni, mielőtt a bagdadi diktátor tömegpusztító fegyverekhez és az azok kilövéséhez szükséges rakétákhoz jutott volna.

Roberts megjegyzései: "A még véresebb konfliktus elkerülése érdekében a jövőbeni megelőző akció az agresszív háború szokásos indoklása, amelyet gyakran a gyors és könnyű győzelem illúziója kísér. Ha azt mondjuk, Putyin úgy hitte, hogy Ukrajna és a Nyugat sarokba szorította, az nem jelenti azt, hogy helyeseljük a helyzetértékelését."

Az interjú

A mindent elsöprő támadás sokkolóan hatott. Meglepte a háború?

"Annyira nem lepődtem meg, de sokkolt. Amikor Putyin 2021 decemberében előterjesztette a Nyugattal kötendő biztonsági megállapodásra vonatkozó javaslatát, amely jogilag kötelező garanciákat tartalmazott Oroszország számára, azt gondoltam magamban, hogy sarokba szorította magát, mert ha a Nyugat komoly tárgyalások formájában sem ad neki semmit, akkor katonai eszközökkel kell válaszolnia. Ezért a katonai akció önmagában nem lepett meg, inkább annak terjedelme és mérete. Én egy korlátozott műveletre számítottam Kelet-Ukrajnában, így a teljes körű támadás váratlanul ért."

Arra a Nyugaton elterjedt vélekedésre reagálva, hogy Putyin tele van hazugságokkal, és amit mond, abban nem lehet megbízni, Roberts hangsúlyozza, hogy igen, a politikusok hazudnak és színlelnek, és ez alól Putyin sem kivétel, de amit a politikusok nyilvánosan mondanak, az gyakran tükrözi valódi meggyőződésük magját.

Roberts részletezi: "A politikusok hazudnak a saját lakosságuknak, de kevésbé hazudnak egymásnak a nemzetközi színtéren. Itt általában megpróbálnak valamit közölni a másik féllel. Amikor államfőként valakinek kritikus döntéseket kell hoznia háborúról és békéről, döntő fontosságú, hogy a másik fél megértse az álláspontját. Ezért úgy gondolom, hogy ebben az összefüggésben Putyint a szaván lehet fogni".

Hogyan látja majd az utókor a háborút? Ön szerint hogyan fognak a történészek 50 év múlva tekinteni az ukrajnai háborúra? Mely narratívák fognak dominálni?

"Úgy vélem, hogy az első világháború, a második világháború és a hidegháború okairól szóló vitákhoz hasonlóan itt is vita lesz egyrészt azok között, akik politizálnak, és hagyják, hogy ideológiai megfontolások vezéreljék a konfliktus okainak megértését, másrészt azok között, akik a történelmet olyan múltnak tekintik, amelyet az akkori dokumentumok tanulmányozásával próbálnak életre kelteni, előre meghatározott politikai vagy ideológiai napirend nélkül" - mondta.

Roberts hozzáteszi: "De ellentétben az ukrajnai háború okairól folyó jelenlegi vitával, úgy gondolom, hogy azok, akik ragaszkodnak a történelemhez anélkül, hogy azt túlságosan átpolitizálnák, az idő előrehaladtával erősebbek lesznek, mert néhány évtized múlva remélhetőleg sokkal több olyan dokumentáció áll majd rendelkezésre, amely alátámasztja a háború okainak egyik vagy másik értelmezését. Történelmi dokumentumok, amelyek megerősítik vagy cáfolják azokat a dolgokat, amelyeket ma - bizonyítékok nélkül - a nyilvánosság előtt állítanak."

Ha láthatna egy olyan titkos dokumentumot, amely fényt deríthetne arra, hogy Putyin miért és hogyan döntött a háború mellett, melyik dokumentumot látná a legszívesebben?

"Szeretném látni az orosz vezérkar hadműveleti tervét az invázióról, mert az fényt derítene Moszkva stratégiai céljaira, katonai előkészületeire és számításaira."

Még valamit?

"Szeretném látni a Putyin belső körével tartott megbeszélések jegyzőkönyveit is, hogy megtudjam, figyelembe vették-e a bizalmas döntéshozatali folyamat során az Ukrajna felől érkező jövőbeli nukleáris fenyegetést. Egyáltalán nem vagyok biztos benne, de az a benyomásom, hogy a nukleáris tényező, volt az a szalmaszál, amely feltörte a teve hátát. Nem ez volt az egyetlen tényező, de én így olvasom a Putyin nyilvános nyilatkozatainak bizonyítékait."

Ön történész, és általában a múltról ír, azzal tölti az idejét, hogy levéltárakban kutakodik és bizalmas dokumentumokat olvas. Milyen érzés történészként a jelenlegi eseményekről írni?

"Hiányzik a perspektíva. Idővel egy történelmi esemény egyes aspektusai fontosabbnak tűnnek, mint amikor megtörtént. Egyesek úgy vélik, hogy ez minden történelmet a mai nézőpontokhoz viszonyít, de én ezzel nem értek egyet. Úgy vélem, hogy a relativitás - a múltra vonatkozó nézőpontok változása az idő előrehaladtával - segít gazdagítani a megértésünket. Hasonlóképpen, történészként túl tudod tenni magad a saját kortársadon, és a múltat a múltban élő emberek szemszögéből nézheted, a szó legmélyebb értelmében vett történelmi tudatossággal."

Roberts így folytatja: "A másik kihívás, ha történészként kortárs eseményekről írsz, az, hogy hiányzik a dokumentáció és a bizonyítékok, amelyeket később megtalálhatsz az archívumokban, és amelyek egykor titkosak vagy bizalmasak voltak. Az ember kénytelen arra támaszkodni, ami a nyilvánosságban elérhető. Putyin esetében ez az, amit mond és tesz. Ez kétségtelenül korlátot jelent."

E korlátok ellenére, és tudva, hogy az utókor új bizonyítékokat és dokumentumokat fog feltárni, Roberts meglehetősen biztos talajon érzi magát, amikor Putyin hivatalosan közölt háborús indítékairól van szó.

Azt mondja: "Gyakran előfordul, hogy a titkos és bizalmas dokumentumok végül megerősítik a döntéshozók által nyilvánosan megfogalmazott indítékokat, miközben egy esemény már zajlott. A Hitler-Sztálin-paktum történetének szovjet oldalát a korabeli szovjet újságok és Sztálin nyilatkozatai alapján rekonstruálhattam volna. Az orosz levéltárak számtalan, ennek ellenkezőjét állító kortárs állítás ellenére az orosz archívumokból kiderül, hogy amikor Sztálin nyilvánosan mondott valamit, azt általában komolyan is gondolta. Eléggé biztos vagyok abban, hogy a Putyin gondolkodásáról és motivációiról a nyilvános források alapján készített áttekintésemet széles körben meg fogjuk erősíteni, amint hozzáférést kapunk a titkos dokumentumokhoz. Ez nem jelenti azt, hogy Putyinnak igaza volt, de ő ekként látta, hogy mi történik, és ezek azok a megfontolások és számítások, amelyek a háborús döntését megalapozták."

Ukrajna és Finnország

A háború egyik olyan perspektívája, amely Roberts szerint idővel változni fog, Ukrajna helyzetének és jövőjének megítélésére vonatkozik, ha az ország végül elveszíti a Krímet és Kelet-Ukrajnát.

Azt mondja: "Ha a háború véget ér, és tárgyalásokra és békemegállapodásra kerül sor, az - ahogyan most néz ki - valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy Ukrajna területeket veszít keleten, de cserébe garanciákat kap szuverenitására és állami függetlenségére. Sokan azt fogják mondani, hogy 'ó, nem, ez szörnyű. Ez azt mutatja, hogy az agresszió kifizetődő', de úgy gondolom, hogy hosszú távon Ukrajna területvesztesége kevésbé lesz fontos, amikor a háború történetét írják."

Hogy érti ezt?

Roberts: "Úgy gondolom, hogy a hangsúly végül az Ukrajna által elszenvedett veszteségekről arra fog áthelyeződni, amit Ukrajnának sikerült megőriznie; nevezetesen arra, hogy szuverén államként létezik, amely a háború után remélhetőleg talpra áll, és amelyet a Nyugat továbbra is támogatni fog gazdaságilag. Biztonsági garanciákat kap, és talán az EU tagja lesz".

Kicsit úgy hangzik, mint Finnország története az 1939-40-es finn-szovjet háború után, amelyet Finnország elvesztett, de idővel Finnország túlélésének és szuverén államként való sikerének története számít a leginkább.

"Igen, ez egy jó összehasonlítás. Úgy gondolom, hogy a narratívában eltolódik a hangsúlyt arról, hogy mit veszített Ukrajna, és arra helyeződik át, amit Ukrajna megnyert és elért. Remélem, de ha a háború még sokáig folytatódik, attól tartok, hogy Ukrajna mint állam összeomlik".

A történelem legelkerülhetőbb háborúja

Geoffrey Roberts úgy látja, hogy az ukrajnai háború egyike azoknak a háborúknak, amelyeket el lehetett volna kerülni. A történelem talán leginkább elkerülhető háborújának nevezi.

Azt mondja: "Ez a legrosszabb, amit valaha is tettünk. Ha Putyin másképp számolta volna ki a helyzetet, és megértette volna a költségeket, nem vagyok benne biztos, hogy háborúba indult volna. Vagy ha a Nyugat megállapodást kötött volna Oroszországgal az európai biztonságról, vagy ha Ukrajna végrehajtotta volna a donbásszi konfliktus rendezéséről szóló minszki megállapodásokat, vagy ha a NATO nem bővült volna úgy, ahogyan végül bővült".

Mit ért az utóbbi alatt?

"Eredetileg támogattam a NATO bővítését, mert azt egy olyan európai biztonsági rendszer létrehozásának részeként láttam, amely mindenkit - beleértve Oroszországot is - magában foglal. A NATO bővítése önmagában nem volt probléma, hanem az, hogy a folyamat végül Oroszország elszigetelését eredményezte. Oroszországnak valamilyen formában a NATO részének kellett volna lennie. Csak akkor váltam a NATO-bővítés ellenzőjévé, amikor a szövetség Oroszország ellen fordult".

Mikor történik ez meg?

"A fő fordulópont 2008-ban következett be a grúziai háborúval és a NATO azon döntésével, hogy valamikor a jövőben Ukrajnát és Grúziát is felveszi tagjai közé. A folyamat valószínűleg 2010-ben vált visszafordíthatatlanná, amikor Oroszország Medvegyev elnök vezetésével új, inkluzív európai biztonsági rendet javasolt, amit a Nyugat elutasított. Aztán következett a líbiai és a szíriai válság, az arab tavasz, majd 2014-ben jött Ukrajna, amely minden hidat felégetett Oroszország és a Nyugat között".

Miből gondolja, hogy Putyin csak az utolsó pillanatban döntött a háborúról?

"Nem lehetünk biztosak benne, további dokumentációra van szükség, de én két jelre alapozom az értékelésemet. Az első Putyin Biztonsági Tanácsának február 21-i ülése, néhány nappal az invázió előtt. Ez Donyeck és Luganszk független köztársaságként való elismeréséről és a Nyugattal való tárgyalásokról szólt. Ha meghallgatjuk a jelenlévők hozzászólásait, az a benyomásunk, hogy nem született döntés a háborúról; és ha született is, Putyin belső köreiben többen vannak, akik semmit sem tudtak róla. Persze az is lehet, hogy Putyin már jóval korábban meghozta a döntést, csak nem szólt róla senkinek".

És mi a másik jelző?

"Ez Putyin beszéde a nemzethez a Biztonsági Tanács ülése után. Ez egy érzelmes beszéd, amelyben több spontán elem is van. Ez szerintem azt jelzi, hogy ez egy most hozott döntés, nem pedig annak a bemutatása, amit már napokkal - ha csak nem hetekkel - korábban elhatározott".

Címkék:

Ajánljuk figyelmedbe:

Sztori 2021-09-24 | 11:07
Drasztikus gázár-emelés Romániában: négy-hétszeresére nő a gáz ára

Drasztikus gázár-emelés Romániában: négy-hétszeresére nő a gáz ára

 • Magyarországon kívül mindenhol Európában energiakrízis tapasztalható.
 • Németországban év eleje óta háromszorosára emelkedett a magyarnál korábban is két és félszer drágább gáz ára, ezt természetesen a polgárok fizetik meg.
 • A német energiawende (energiafordulat) több elemében is lebőgött idén.
 • Miközben a német áramár világelső, addig nem sikerült teljesíteni a megújulókhoz fűzött reményeket sem: Németország több CO2-t bocsát ki ebben az évben, mint 1990 óta valaha.
 • Egy román lap a magyar rezsicsökkentés politikáját dicséri.
Sztori 2021-11-02 | 15:43
Luxus 46 hektáron: a Bige-birtok a nyíregyháziak által kedvelt Sóstó közepén terül el

Luxus 46 hektáron: a Bige-birtok a nyíregyháziak által kedvelt Sóstó közepén terül el

 • Saját vadaspark, tórendszer, helikopter-leszállópálya és teniszpálya is tartozik a körbekerített, quados őrök által ellenőrzött birtokhoz.
 • A baloldali vörösbáró mostanában azzal került be a hírekbe, hogy megüzente az ellenzéknek a nyilvánosságban: hajlandó a kampányukat fizetni és bármiben támogatni őket.
 • Ez nem lehet független attól, hogy az ügyészség milliárdos hűtlen kezeléssel és vesztegetéssel gyanúsította meg, és a Gazdasági Versenyhivatal 11 milliárdos bírságot szabott ki rá kartellezés miatt.
 • Míg a többi érintett cég hajlandó volt együttműködni a GVH-val, a Bigéhez tartozó vállalkozások nem.
 • Minden jel arra mutat, a milliárdos baloldali vörösbáró, aki Horn Gyula kormányzása idején különböző privatizációs trükkökkel szerezte meg a vagyonát, politikai védelmet akar az ellenzéktől, és cserébe fizet, mint a katonatiszt.
Sztori 2021-09-20 | 15:50
A történelem legmerészebb megfigyelési akciójának belső története: az FBI An0m csalija, amellyel lefülelték a globális bűnözés legtetejét

A történelem legmerészebb megfigyelési akciójának belső története: az FBI An0m csalija, amellyel lefülelték a globális bűnözés legtetejét

 • A brit Guardian részletes és izgalmas sztorit tár olvasói elé: hogyan palizta be az FBI egy általuk fejlesztett titkosítot telefonnal a világ bűnözői elitjét.
 • A telefon valóban titkosított volt, de minden egyes üzenet az ausztrál rendőrségnél landolt, ám az FBI egy vádalkuért cserébe az üzenetek dekódolását lehetővé tevő kulcsokkal rendelkezett.
 • Magyar szál is van a sztoriban: egy rendkívül konspirált, profi magyar kokaincsempész banda is az An0m miatt bukott meg.
 • Ők szerb nagykereskedelmi partnereik ajánlására használták titkos kapcsolattartásra az FBI-os telefont.
 • Olyan nagy szereplőknek számítottak a hazai kokainpiacon és kábítószerkereskedelemben, hogy kiiktatásuk "ellátási zavarokat" okozott.
Sztori 2023-02-23 | 12:31
A Newsweek Magyarországról: Pressman, Power és a Biden-kormányzat egy újabb színes forradalom kirobbantására törekszik

A Newsweek Magyarországról: Pressman, Power és a Biden-kormányzat egy újabb színes forradalom kirobbantására törekszik

 • A paprikaforradalom megfűszerezéséről írt a Newsweek hasábjain Gavin M. Wax, a New York-i fiatal republikánusok vezetője.
 • Szerinte az Egyesült Államok baloldala folytatni akarja a "színes forradalmak" sikertelen sorát, ahelyett, hogy békén hagynák a magyarokat, hogy a saját értékeik és döntéseik alapján élhessenek.
 • A szerző kritizálja Presman nagykövet és Samantha Power, az USAID vezetőjének tevékenységét is.
 • Gavin M. Wax a New York Young Republican Club nevében egyébként szerdán kötött stratégiai megállapodást az Alapjogokért Központtal Budapesten.
Sztori 2021-06-29 | 18:06
Gyorshír: a hollandok után de Boer is letérdelt

Gyorshír: a hollandok után de Boer is letérdelt

 • Frank de Boer már nem a holland válogatott edzője, mert elváltak útjaik - jelentették be egy hivatalos közleményben.
Sztori 2023-01-24 | 17:49
Német tankszállítási vita: az igazi kérdés nem az adományozás, hanem a német-amerikai fegyveripari üzleti vetélkedés

Német tankszállítási vita: az igazi kérdés nem az adományozás, hanem a német-amerikai fegyveripari üzleti vetélkedés

 • Új, eddig nem tárgyalt szempontokra világított rá a német tankvitában a Neue Zürher Zeitung.
Sztori 2023-04-20 | 11:26
Holland riport: a NATO-kiképzést kapott ukrán sereget az orosz hadsereg mára gyakorlatilag felmorzsolta

Holland riport: a NATO-kiképzést kapott ukrán sereget az orosz hadsereg mára gyakorlatilag felmorzsolta

 • A nyugati médiában szokatlan riport jelent meg egy holland lapban.
 • Sokkal drámaibb az ukrán hadsereg helyzete, mint ahogyan a liberális média világszerte, így Magyarországon is állítja.
 • Rengeteg NATO-kiképzést kapott ukrán katona halt már meg az eddigi harcokban.
 • A frissen besorozottak viszont gyakorlatilag kiképzés nélkül kerülnek a tűzvonalba.
 • Egy katona elmondása szerint 27 társából 8 óra elteltével csak 8 maradt.
 • A riport érdekessége, hogy téli, télvégi információkra hivatkozik.
 • Feltehetően azóta csak rosszabb lett a helyzet.
 • Kérdés, hogy ezzel az emberállománnyal tud-e bármilyen ellentámadást indítani Ukrajna.
Sztori 2022-12-13 | 18:29
Továbbra is Európa-bajnok a magyar rezsicsökkentés: novemberben is a legalacsonyabb energiaárakat fizettük

Továbbra is Európa-bajnok a magyar rezsicsökkentés: novemberben is a legalacsonyabb energiaárakat fizettük

 • Bár a dollárbaloldal és a propagandamédiája azt akarja elhitetni a magyarokkal, hogy mi élünk a legborzalmasabb országban, ezt a baloldali hazugságot is cáfolják a számok és a tények.
 • 2022 novemberében továbbra is a magyarok fizették a legkevesebbett a gázért és a villamosenergiáért.
 • Eközben Berlinben 27, Londonban pedig 25 százalékkal emelkedett a földgáz ára, de már az októberi ár sem volt alacsony.
 • Novemberben a berlini gázár tízszerese volt a magyarnak, a bécsi a tizenkétszerese.
 • A villamosenergia ára is változott európai nagyvárosokban, Londonban 12, Párizsban 11, Prágában pedig 10 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest, igaz, több északi államban viszont csökkent valamelyest.
 • A károgó propagandamédia mindig azzal érvel, hogy bezzegnyugaton a fizetések is sokkal magasabbak, így tulajdonképpen ott az energia még olcsóbb is, mint idehaza.
 • Ahogyan a dollárbaloldalnak, úgy nekik sincsen igazuk: vásárlóerő-paritáson számolva is az egyik legjobb helyzetben vannak a magyar fogyasztók.
 • Könnyű belátni, Prágában nem keresnek nyolcszor, Berlinben tízszer, Bécsben pedig tizenkétszer többet, mint Magyarországon.
 • Márpedig a gázárak a cseheknél nyolcszor, a németeknél tízszer, az osztrákoknál pedig tizenkétszer magasabbak, mint Magyarországon.