Pósa Károly: KIVÉGZÉSÜKRE VÁRÓ MAGYAROK KÖZÖTT

Pósa Károly: KIVÉGZÉSÜKRE VÁRÓ MAGYAROK KÖZÖTT

Hatodik éve, 2015 óta a Délvidéken minden majdányi, rábéi, oroszlámosi magyar azzal ébred, hogy az iszonyat igenis fokozható - írja Pósa Károly a Magyar Nemzetben megjelent riportjában.

Pokoli időszak van a szerb–magyar–román hármashatár környékén élők mögött. Ha a kilátástalanságnak lenne fokmérője, a bánság északkeleti csücskében az elviselhetetlenség tartományába lendülne ki a mutatója. A megoldás pedig távolabbinak tűnik, mint valaha. A migránsok újabb inváziója Afganisztánból úton van a magyarlakta falvak felé.

"Bánátban csak egy jó dolog van: ott kel föl a nap" – tartják a Tisza túlsó felén, a kövér búzaterméséről híres Bácskában. Nem minden alap nélküli ez a cinikus népi bölcselet. Ahogy hajdanában szebbnek tűnt, úgy napjainkban is könnyebb, több reménnyel kecsegtet az élet a Délvidék tömbmagyarsága által lakott Bácskában, mint a folyó túlsó felén, ahol – jobbára szórványban, fájdalmasan megfogyatkozva – maroknyi magyar bő egy évszázada a puszta megmaradásáért küzd.

Évszázadnyi átok

Ez a túlélésért folytatott harc eddig is komoly áldozatvállalással járt. A kiürülő iskolákat és templomokat, az élhető körülmények megszűnését, a tönkretett paraszti életformát, vagyis a trianoni impériumváltást, az elmúlt XX. századot, a kommunista diktatúrát, majd az abba torkolló balkáni háborús időket erősen megsínylette a bánsági nemzetrész. Aztán úgy esett, hogy a békeévek sem hoztak szebb jövőt. Arrafelé mindig kicsit keserűbb maradt a magyarok kenyere.

S mikor már azt hittük volna, hogy egy népre több terhet nem lehet pakolni, az elmúlt öt-hat év újabb átokkal sújtotta a szerencsétlen sorssal megvert bánáti magyarokat. Európát elözönlötték a bevándorlók.

Az amúgy sem rózsás helyzetű észak-bánáti magyar falvakban – szó szerint a kertek alatt – ezres létszámban jelentek meg az idegenek. Augusztus derekán, ottjártunkkor a szemhatáron délibáb remeg. Idilli, majdhogynem romantikus a látvány. Ám a rögvalóság más. A "sütős" bánáti földeken a hagymán kívül nem marad meg semmi. Csenevész, szügyig alig érő kukoricások senyvednek a tűző napon. Kiégett, semmire se való kóróként töredeznek a napraforgók is. Biciklis parasztember köszön ránk, verítékes ingje a hátára tapadt. Majdány határában vannak a földjei. Kérdésemre, mit vár az idei évtől, nem mond semmit, csak legyint egyet, olyan mozdulattal, mint aki egy legyet, vagy inkább egy rossz álmot akar elhessegetni magától. – Tavaly azon a földön kétezer bála herém volt. Idén alig négyszáz – mondja a gazda, aki úgy folytatja: mégsem az aszályos esztendő a legnagyobb baj. – Ez a falu halálra lett ítélve – teszi hozzá.

Az egykoron módos magyar Majdány településnek a hatvanas években még csaknem nyolcszáz lakosa volt, de két évtizede is majd háromszáz. Ma hatvanhatan lakják állandóan, akik mellett jelenleg is körülbelül háromszáz illegális bevándorló él. Pontos számot nem tudni, hisz még a szerbiai hivatalos hatóságok sem képesek nyilvántartani a naponta százával érkező embertömeget.

"Európa reménységei"

Egy vályogtéglás sarki házon magyar és szerb nyelvű tábla: a falu főutcája Petőfi Sándorról kapta a nevét. A boldogabb érában ezt az utcát "svájci sornak" hívták a környékbeliek, utalva az alpesi ország hallomásból ismert pedantériájára, szépségére. Nyomokban még most is föllelhetőek a parasztbarokk stukkók, a kapubélletek és homlokzatok sárral tapasztott díszítő elemei, de a házak már nem a dicső múlt gazdagságát, hanem a nyomor, az enyészet szomorú képeit láttatják. Az egy emberöltővel ezelőtt is karban tartott, bemeszelt falú, felsöpört udvarú gazdaházak zömébe ugyanis beköltöztek "Európa reménységei".

Ahol megjelentek, pusztulást, rombolást, emberi ésszel felfoghatatlan mértékű szemetet és rendetlenséget hagytak maguk mögött.

Nyomukban csak a káosz maradt. A szerb hatóságok – talán valamiféle európai megfelelés kényszere miatt – nem mertek vagy nem akartak megálljt parancsolni a fokról fokra eldurvuló helyzetnek. Évek alatt a helyi lakosok napról napra egyre világosabban láthatták, mert kénytelenek voltak szembesülni a ténnyel: sem a szerb hatalomtól, sem a szerb rendvédelmi szervektől nem kapnak – mert valamiért nem kaphatnak – segítséget. A déli országhatárokon pedig dokumentumok nélkül átözönlők tíz- és százezrei úgy érkeztek meg a határ mentén lakó észak-bánáti magyarok falvaiba, mint akiknek jussuk van ott lenni. A létszámukban felduzzadt jövevények, amint erejük nyilvánvalóvá vált, már nem kértek, hanem elvettek.

Előbb a parlagon heverő gazdasági épületeket vették birtokba: korábbi tejcsarnokokban, gépházakban, a tönkrement szövetkezet magtáraiban húzódtak meg. Ám hamarosan már a falubeliek házait is feltörték, mert azt látták, számbeli fölényük és valami kiváltságos, törvények fölötti státusuk ezt lehetővé teszi. Ahová korábban a falvak népe a fűre sem lépett, oda hevertek hűsölni. Ahol a helybéliek halkabbra vették a szót: a templom előtt immáron tömegverekedések vannak. Semmi sem szent. Sem a közösségi, sem a magántulajdon. A feltört parasztházakban az illegális migránsok az ajtókat-ablakokat tokostól eltüzelték. Rábén és másutt is házakat, alsóépületeket gyújtottak fel. Bosszúból vagy netán szórakozásból? Ember nem fogja megmondani.

Csak az üszkös romok hirdetik: nagyjából ez a jövő, ez vár mindenkire, aki föltartott kézzel fogadja a hívatlan jövevényeket.

A végek vége

Majdány haldoklik. – Ez a falu kivégzésére vár – mondja az idősödő beszélgetőtársunk, majd biciklijét a poros dűlőúton tolva otthagy bennünket. Az említett "svájci sorra" fordulunk. Betekintve egy málló vakolatú küblis kis ház ablakán mellbe vágó kép fogad: az utcára néző egykori tisztaszoba padlóján leírhatatlan a szennytenger. Sörös- és konzervdobozok, cigarettacsikkek, fölismerhetetlen színű koszos ruhák hevernek szanaszét. Kupacokban a nem is leplezett nemtörődömség. És bűz mindenfelé. Olyan ordas szagok keringenek, amelyekhez hasonlót csak elhanyagolt szeméttelepen érezni. A sarokban félig elégett hálózsák maradványai.

A legszívszorítóbb mégis a kemence látványa. A magyar hagyomány szerint a ház központi eleme a mindenkori tűzhely, amiben az életet adó kenyér is megsült, ami nemzedékeknek adott oltalmazó meleget. A tapasztott házi szentély most tátongó, gonosz lyukkal a hasán az emberi ostobaság néma mementója. A házba betolakodók lustaságból vagy tudatlanságból nem a kemence kívülre eső száján át gyújtottak tüzet, hanem akkurátusan szétverték az elejét.

Tehették, nem az ő verítékük csorgott, amikor szorgos kezek szalmatörekes sárból és hódfarkú cserepekből összesimogatták a búbost. A szomszéd ház előtti fa hűsében pár sötét képű fiatal férfi mobiltelefonozik. Odébb egyik társuk hangosan valami közel-keleti hangzású zenét hallgat. A kántálás hangja, az idegen melódia nyekergése olyan idegen a dél-alföldi falu utcáján, mint az az afrikai suhanc, aki a település egyetlen kisboltjából kifordulva éppen egy márkás cigarettára gyújt, mellé pedig egy méregdrága energiaital dobozát szisszenti. A bolt előtt kispadok, asztalkák. Vegyes társaság képe fogad. Az ájult nyári melegben két helybéli, egy öregebb férfi és egy fiatalabb magyar a sörüket kortyolják. Mellettük vagy féltucatnyi sötét bőrű fiatalember.

– Nem keverednek egymással, nem szeretik egymást – mondja János bácsi, s csak a fejét billenti előbb az afrikai majd a kreol bőrű társaság felé. János azon kevesek egyike, aki a faluban maradt az idegenek inváziója után is. Évek alatt kiismerte őket, dörmögi szinte csak magának. A parányi boltba csak egyesével szabad belépniük, mert hamar rájöttek a helyiek, hogy a jövevények gátlás nélkül lopnak. Nem csak a polcokról veszik el az árut. A villanydrótokon számolatlanul lógnak az árulkodó jelek, az áramot is ingyen szeretik használni. János bácsi szerint hiába szállnak ki heti rendszerességgel a helyi áramelosztó emberei. Ahogy a szakemberek elmennek, egy óra múlva a bevándorlók ügyesebbjei már újfent rácsatlakoznak az utcai vezetékekre. UNICEF-segély az orrban – Az még hagyján, hogy lopják az áramot – mordul János.

A nagyobb gond, hogy a falu életét megkeserítő fiatal arab és afrikai férfiak zöme napi szinten erős alkoholos befolyás alatt van, vagyis ne szépítsük: isznak. Mindenfélét és minden alkalommal. És ha ez sem lenne elég a cirkuszhoz, a drogozás is mindennapos tényezővé vált. Megnyúlt arcomat látva János bácsi elmondja, hogy a migránsok a heti rendszerességgel segélyeket hozó UNICEF batyuiból legelőször a gyógyszeres csomagokon verekednek össze. Aztán a tablettákat porrá törik, és az orrukon fölszippantva vagy a jóég tudja, még milyen módszerekkel kábítják magukat. Olyankor még a muszájból ide látogató szerb rendőr járőrök is sebességbe rakják a kocsijukat és iszkolnak a faluból.

Rendszeresek a fegyveres leszámolások. Szurkálják egymást, bicskáznak. A minap fényes nappal egy bozótvágó kés is előkerült. Hogy min megy a vita? A pénzen. Abban minden korábbi és mostani beszélgetőtársunk megegyezett: hatalmas biznisz van az illegális emberáradatban. János bácsi szerint a falutól pár száz méterre kezdődő Romániába négyezer euróért visznek át akárkit az embercsempészek.

Hogy onnét miként jutnak tovább a határkerítést megkerülve Magyarországra, az megint egy jó kérdés. Többféle módszer létezik. A legegyszerűbb: két helyi román mellé beül az autóba egy vagy két migráns, akiket feltűnés nélkül megpróbálnak átjuttatni hazánkba. Valahogy megoldják, mondja János, mert az utóbbi időben látványosan megcsappant a létszámuk. Jórészük eltűnt a faluból, ami nem lenne baj. De a helyi magyarok, akik ismerik a dörgést, már elkezdtek aggódni. Alighanem oka van annak, hogy ilyen rejtélyes módon megfogyott az életüket megkeserítők száma.

Újabb vihar előtt

Észak-Bánát magyarjainál senki sem látja reálisabban a holnapot. A most lecseréltek helyett valahol már készülődik egy újabb, ettől jóval nagyobb jövevényhullám. Hamarosan afganisztániak ezrei követelik majd a belépést Európába, valahol Kübekháza és Rábé környékén. És majd megint mindenki jól jár: az európai "humanisták", a szerb taxisok, a román embercsempészek meg a migrációs válságot elindítók – mindannyian. A vesztesek meg, ahogy a múltban, úgy most is: ugyanazok lesznek. Nem költői és nem kérdés, kikről van szó.

Címkék:

Ajánljuk figyelmedbe:

Sztori 2021-12-13 | 12:23
Prominens baloldali alkotmányjogászok: Márki-Zay következtetései életveszélyesek, a fele blöff

Prominens baloldali alkotmányjogászok: Márki-Zay következtetései életveszélyesek, a fele blöff

 • Egyre többen utasítják el Márki-Zay fantazmagóriáit az Alaptörvény egyszerű többséggel történő érvénytelenítéséről.
 • Korábban Schiffer András ügyvéd is így nyilatkozott, de a HVG-nek most két másik baloldali alkotmányjogász is azt mondta, a radikális lépés káoszt és erőszakot hozna magával.
 • Majtényi László azt mondta, bemondásra nem lehet Polt Pétert vagy az alkotmánybírókat eltávolítani.
 • Szerinte Márki-Zay következtetései életveszélyesek, a fele blöff.
Sztori 2021-06-08 | 12:51
Németország figyelmeztet: a mesterséges intelligencia-alapú fegyverkezési verseny elkezdődött

Németország figyelmeztet: a mesterséges intelligencia-alapú fegyverkezési verseny elkezdődött

 • A világ a hadviselés új korszakába lép, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll.
 • A mesterséges intelligencia gyorsabbá, okosabbá és hatékonyabbá teszi a hadseregeket.
 • De ha a mesterséges intelligenciát nem ellenőrzik, az a világ destabilizációjával fenyeget.
 • "A mesterséges intelligencia-alapú fegyverkezési verseny már most is zajlik" - ez a német külügyminiszter, Heiko Maas nyers figyelmeztetése.
Sztori 2021-10-28 | 16:34
Valami nem stimmel azzal, hogy Gyurcsány EasyJettel repült haza Szardíniáról

Valami nem stimmel azzal, hogy Gyurcsány EasyJettel repült haza Szardíniáról

 • A volt miniszterelnöknél állítólag vakbelet diagnosztizáltak, miután szardíniai nyaralásán fájt a hasa.
 • Csütörtökön Gyurcsány azt írta Facebook oldalára, hogy a rugalmas EasyJet-jegyüket átfoglalva visszautaztak Budapestre, és túl van a műtéten, minden rendben.
 • Csakhogy a BENNFENTES ellenőrizte, és az EasyJet nem repül Szardína-Budapest viszonylatban, de Milánó-Budapest, Róma-Budapest, vagy Szardínia-Bécs viszonylatban sem.
 • Budapestről csak Amszterdamba, Párizsba, Lyonba, Bázelbe, Genfbe, Londonba és Manchesterbe utazhatunk EasyJettel, és értelemszerűen ugyanezekből a városokból Budapestre.
 • Viszont a nyári szezon végeztével a Wizzair és a Ryanair sem üzemeltet közvetlen járatokat Szardínia repülőtereiről.
 • Nagy kérdés tehát, hogyan utazott haza Gyurcsány Ferenc, és ha nem az EasyJettel, akkor miért írta a Facebook oldalára mégis azt, hogy az EasyJet légitársaság járatát vette igénybe egy rugalmas átfoglalással?
Sztori 2021-11-05 | 19:42
Parancsra védelmezi és mosdatja az ellenzéki propagandamédia Cseh Katkát és lagziját

Parancsra védelmezi és mosdatja az ellenzéki propagandamédia Cseh Katkát és lagziját

 • Szinte azonos időpontban jelentek meg pénteken írások a 444-en és a Telexen, azaz a liberális propagandamédia zászlóshajó-médiumaiban Cseh Katka lagzijáról.
 • Az írások közös nevezője, hogy roppant alázatosan védelmezik Cseh Katka esküvőjét, és gyalázatos dolognak állítják be azt, hogy a Bors és a BENNFENTES nyilvánosságra hozta a lagziról készült képeket.
 • Mintha csak parancsszóra tették volna, az ellenzéki propagandamédia úgy védi Cseh Katka és Berg Dániel esküvőjét.
 • Azért különös ez az igyekezetük, mert azt, hogy a közszereplőknek nincsen magánelete idehaza, azt az ellenzéki propagandamédia honosította meg Magyarországon.
 • Ha egy jobboldali politikus lánya, vagy egy nagyvállalkozó tart lagzit, akkor ugyanez a propagandamédia lesifotósokat fizet meg, majd hetekig csámcsog az esküvőn.
 • Kettős mérce a gyakorlatban: amit szabad az ellenzéki propagandamédiának, nem szabad azt senki másnak.
Sztori 2021-09-20 | 15:50
A történelem legmerészebb megfigyelési akciójának belső története: az FBI An0m csalija, amellyel lefülelték a globális bűnözés legtetejét

A történelem legmerészebb megfigyelési akciójának belső története: az FBI An0m csalija, amellyel lefülelték a globális bűnözés legtetejét

 • A brit Guardian részletes és izgalmas sztorit tár olvasói elé: hogyan palizta be az FBI egy általuk fejlesztett titkosítot telefonnal a világ bűnözői elitjét.
 • A telefon valóban titkosított volt, de minden egyes üzenet az ausztrál rendőrségnél landolt, ám az FBI egy vádalkuért cserébe az üzenetek dekódolását lehetővé tevő kulcsokkal rendelkezett.
 • Magyar szál is van a sztoriban: egy rendkívül konspirált, profi magyar kokaincsempész banda is az An0m miatt bukott meg.
 • Ők szerb nagykereskedelmi partnereik ajánlására használták titkos kapcsolattartásra az FBI-os telefont.
 • Olyan nagy szereplőknek számítottak a hazai kokainpiacon és kábítószerkereskedelemben, hogy kiiktatásuk "ellátási zavarokat" okozott.
Sztori 2021-11-05 | 11:26
Asztal alá keveredett Cseh Katka a saját lagziján

Asztal alá keveredett Cseh Katka a saját lagziján

 • A Bors pénteki képei szerint Cseh Katka lagziján nem csak luxus volt, hanem féktelen dáridó is.
 • És ezt meg is örökítették az utókornak.
Sztori 2021-05-10 | 11:51
Míg az egykori szlovák kormányfők értik, a szlovák liberálisok nem értik Orbán Közép-Európa vízióját

Míg az egykori szlovák kormányfők értik, a szlovák liberálisok nem értik Orbán Közép-Európa vízióját

 • A ma7.sk körbekérdezte a szlovák exkormányfőket Orbán nagyinterjújáról, ami a BENNFENTES.NET portálon is megjelent.
 • Négyből három volt szlovák miniszterelnök érti az orbáni közép-európai víziót, döntő részük egyet is ért a megállapításokkal.
 • A szlovák véleményelit derékhadát adó liberálisok azonban nem értik a magyar kormányfő szavait, és tartalmi vita helyett csak minősítik az elhangzottakat.
 • Mindez megint azt igazolja, a modern liberálisok nem vitatkozni akarnak, hanem a saját véleményüket és világlátásukat abszolutizálják: erejük nem a gondolat erejében rejlik, hanem abban, hogy sokan, nagy elérésű médiafelületeken mondják teljesen ugyanazt.
Sztori 2021-09-14 | 17:36
Az AB elé viszi a klímatörvényt az ellenzék

Az AB elé viszi a klímatörvényt az ellenzék

 • Hatalmas érzéke van az ellenzéknek a klímaügyekhez is.
 • Azon a napon erőltetik a sötétzöld őrültet, amikor kiderült: a nálunk jóval gazdagabb Németország 2021 első félévében annyi szenet égetett el, mint eddig még soha.
 • Az ellenzék megint meg akarja váltani a világot, ahelyett, hogy szembenézne a ténnyel: nem Magyarország, és nem is Európa a legnagyobb szennyező a világon, sőt.
 • Persze érthető, hiszen mindenki tudja, miben sántikálnak: zöld adókat, CO2-adókat akarnak bevezetni, és német hóbort alapján be akarják tiltani a belsőégésű motorokat.
 • Arról nem ejtenek egyetlen szót sem, hogy a tisztán elektromos járműveknek milyen hatalmas ökolábnyoma van, és sem a szélenergia, sem a naperőművek nem jelentenek 100%-os megoldást.