Jobbikos pártsajtó: Márki-Zay politikai szélhámos?

Jobbikos pártsajtó: Márki-Zay politikai szélhámos?
 • Egy bírósági per előzményeiről és a per tárgyáról tudósít a Jobbik pártalapítványának finanszírozásában álló Alfahír.
 • Az összefoglaló szerint a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom egyesületnél törvénytelen állapotok uralkodnak.
 • A portál szerint egy időben az egyesület felügyelőbizottsága sem működött törvényesen.
 • A tét az, ki költheti el a számlán még meglévő 53 millió forintot?

Hétfőn kezdődött a bírósági eljárás Márki-Zay mozgalmával szemben, ennek során  több szabálytalanságot mutattak be Márki-Zay elnökké választásáva kapcsolatban, és az is kiderült, hogy 10 millió forinttal nem stimmelt a '21-es záró és a '22-es nyitó egyenleg - tudósít a jobbikos Alfahír.

Nem működhetett szabályosan a Felügyelő Bizottság sem

Három nappal azután, hogy Márki-Zay Péter bejelentette, mégis pártot alapít, hétfőn megindult a bírósági eljárás a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) ellen a Fővárosi Törvényszéken. Az Alfahír információi szerint a szervezet első operatív igazgatója - aki ezen pozíciója után az önkormányzati választásokig stratégiai igazgató, majd országos kampányfőnök lett - nyújtott be keresetet a Márki-Zay Péter vezette szervezettel szemben "határozat hatályon kívül helyezése" címen.

Vagyis a felperes azt szeretné elérni, hogy az általa feltárt szabálytalanságok miatt a Fővárosi Törvényszék érvénytelenítse a Mindenki Magyarországa Mozgalom 2022. június 18. napján megtartott közgyűlésén született határozatokat, így például Márki-Zay Péter elnökké választását, a teljes tisztújítást, a pénzügyi beszámolók elfogadását.

Az Alfahír által megismert dokumentumokból meglehetősen furcsa működési mechanizmus bontakozik ki. Jellemző, hogy az éves pénzügyi beszámolók tartalmi és formai hibái, azok megszavaztatása, az elnökségi tagok visszahívásának módja, valamint a Mindenki Magyarországa Mozgalom Felügyelő Bizottságának működése is a per tárgyát képezheti.

Márki-Zay Péter mindenkit visszahívott, még önmagát is

Még az amerikai kampánytámogatási botrány kirobbanása (Márki-Zay Péter augusztus 26-án szólta el magát arról a Gulyáságyú podcastben, hogy az Egyesült Államokból kapott milliárdos támogatást a mozgalma a választási kampány során) tartott egy megismételt közgyűlést az MMM 2022. június 18-án (korábban, 15-én még határozatkepés sem volt a Márki-Zay által 10 ezer fősre tagsált szervezet), azonban a Fővárosi Törvényszék elé benyújtott keresetből kiderül, már a meghívó sem felelhetett meg a jogszabályi követelményeknek, hiszen abból a közgyűlés tagjai nem ismerhették meg, pontosan miről is szólnak a napirendi pontok.

Ezenkívül pedig az Elnökség számára érkező, ám Márki-Zay Péternek nem tetsző napirend kiegészítéseket lesöpörték az asztalról. Márki-Zay Péter azt sem engedte meg, hogy szavazhasson azokról a Közgyűlés.

Ennél is aggályosabb "az Elnökségi tagok visszahívása" című napirendi pont, és annak megtárgyalása, megszavaztatása. A levezető elnök, aki szintén Márki-Zay Péter volt, ugyanis arra tett javaslatot, hogy az Elnökség tagjainak visszahívásáról ne külön-külön szavazzon a Közgyűlés, helyette inkább egy csomagban hívják vissza a teljes Elnökséget, aminek egyébként tagja az MMM elnöke is. Márki-Zay Péter javaslata azért is meglepő, mert ha a teljes Elnökséget visszahívják, úgy az Elnök maga is visszahívásra kerülne.

Az is érdekes, hogy a meghívókhoz nem mellékeltek egyetlen lemondási nyilatkozatot sem, így a küldöttek éppenséggel nem tudhatták, melyik elnökségi tag mondott le.

Végül kiderült, hogy a visszahívással egyedül Kész Zoltánt próbálták eltüntetni valahogy az Elnökségből, miközben a Közgyűlésen arról ment a vita, hogy vajon egy Facebook-poszt megfelel-e egy hivatalos lemondó nyilatkozatnak.

Végül a közgyűlés arról szavazott az elnök javaslata alapján, hogy a teljes Elnökség (így ő maga is) kerüljön visszahívásra, de Márki-Zay csak azt jelentette be, hogy Kész Zoltán került visszahívásra.
Ez erősíti azokat a beszámolókat, miszerint kizárólag Kész Zoltán eltüntetése volt Márki-Zay célja.

Ezután következett az új elnökségi tagokról történő szavazás, itt szintén problémák adódtak. Ugyanis az MMM alapszabálya alapján egy visszahívott elnökségi tag helyére csak az ő mandátumának betöltéséig lehet új tagot választani (Kész Zoltán megbízatása őszig tartott volna), azonban a szavazólapon minden elnökségi tagjelölt neve szerepelt, így abból nem derült ki, hogy ki is ül be Kész Zoltán helyére, és ki meddig lesz tagja az Elnökségnek.

Egyébként ezt a szabálytalanságot felvetették a Közgyűlésen is, de Márki-Zay Péter a rá jellemző magabiztossággal túllépett a figyelmeztetéseken.

Több mint tíz millió forintos eltérés

Szintén fontos megállapításokat tett a Civil Identitás Platform (CIP) az MMM Elnökségéhez írt levélben még a Közgyűlés előtt. A bírósági papírokból kiderül, hogy többek között hangsúlyozták: "Az egyes döntést (szavazást) igénylő napirendi pontokhoz nem került még mellékletként sem csatolásra a határozati javaslatok olyan részletességű indoklása, magyarázata, mely megfelel az alapszabályban foglaltaknak. Így tehát a határozati javaslatok nem alkalmasak arra, hogy az egyesületi tag előzetesen teljes körűen tájékozódni tudjon és megalapozott módon szavazhasson."
 
"A pénzügyi beszámolók nem felelnek meg formailag a Számviteli törvény szabta követelményeknek (pedig ezek már elvileg benyújtásra kerültek a NAV felé, indokolt lenne a NAV felé benyújtott dokumentumok közgyűlésen történő utólagos jóváhagyása is). Továbbá a "pénzügyi tervek" ugyanezen hibák mellett tartalmi problémával is küzdenek, pl. a 2021-es beszámoló (vagyis itt pénzügyi terv) "pénzmaradványa" (úgynevezett záró egyenlege) nem egyezik meg a 2022-es évi pénzügyi tervének nyitóegyenlegével. 10,583 mHUF eltérés mutatkozik közöttük. Magyarázat erre vonatkozóan nincs."

Ennek ellenére azonban a pénzügyi beszámolók így is elfogadásra kerültek, pedig a portál által megismert dokumentumokat nem jegyezte ellen a Felügyelő Bizottság (FB) részéről sem Bod Péter Ákos, sem pedig Mellár Tamás.

Egyébként az Alapszabály szerint a FB-nek három tagból kell állnia, csak úgy fogadhatja el a testület az éves pénzügyi beszámolókat, ám az csak a június 18-ai Közgyűlésen vált ismertté, hogy az FB harmadik tagja, Kaltenbach Jenő valamikor a múltban(?) lemondott, és mivel nem töltötték be azóta a pozícióját, a Felügyelő Bizottság sem tudta ellátni pénzügyi ellenőrző feladatát.

Az még külön érdekesség - jegyzi meg a lap -, hogy a Kaltenbach Jenő helyére június 18-án megválasztott felügyelőbizottsági tag azóta már le is mondott.

A Törvényszék elé tárt papírok szerint azért, mert nem biztosították számára a szervezet dokumentumainak átnézését – még a guruló dollárok megismerése előtt - és így nem tudta ellátni törvényi feladatát. Ezt Márki-Zay a szokásos magabiztosságával azzal söpörte le ellenkeresetében, hogy ezen apró fejlemény nem a per tárgya, így lényegében szerinte érdektelen.

A CIP fenti felvetése szintjén tárgyát fogja képezni a pénteki perfelvételi tárgyalásnak, ugyanis a benyújtott bírósági keresetben szerepel ez a tényállás: "nem az a beszámoló került megküldésre a Közgyűlési meghívó mellékleteként, mint ami hivatalosan benyújtásra került a NAV felé, amit pedig benyújtottak a NAV-nak, azt nem ismerhette meg a Közgyűlés, így szavazni sem tudott róla".

A beadványban három szempontot sorolnak fel, amelyek alapján a Fővárosi Törvényszéknek a Mindenki Magyarországa Mozgalom Közgyűlése által 2022. június 18. napján hozott határozatokat hatályon kívül kell helyeznie.

Eszerint:

 • az Elnökség által elutasított napirend kiegészítésekről történő szavazásra jogsértő módon, az Alapszabállyal ellentétesen nem került sor;
 • az új elnökségét megválasztó Közgyűlési határozat jogszabály- és Alapszabálysértő;
 • az Elnökségnek a NAV felé benyújtandó pénzügyi beszámolót kellett volna elfogadtatnia a Közgyűléssel, amely beszámolót előzetesen, a jogszabályoknak megfelelően meg kellett volna küldeni a közgyűlési meghívó mellékleteként, ám ezek mindegyikét elmulasztotta a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom.

Ki költheti el a maradék 53 millió forintot?

Idetartozik, hogy tavaly október 27-én a Fővárosi Törvényszék arról hozott végzést, hogy csak azért nem függeszti fel a június 18-ai közgyűlési határozatok végrehajtását, mert működőképes elnökség hiányában a Mindenki Magyarországa Mozgalom működése ellehetetlenülhetne, amely súlyosabb hátrányt okozna, mint ha a bíróság nem függeszti fel a határozatok végrehajtását.

Azzal kapcsolatban azonban nem nyilatkoz(hat)tak, hogy miként lehet esetleg visszaállítani az eredeti, június 18. előtti állapotot, illetve az azóta eltelt időszakban elköltött pénzeket hogyan lehet visszajuttatni, amennyiben a hétfőn kezdődő bírósági per végén kimondják, hogy Márki-Zay törvényt, illetőleg sok egyéb szabályt is megsértett az általa elnökölt szervezetben.

Merthogy az amerikai kampányfinanszírozási botrány kirobbanása után november végén Márki-Zay Péter egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az MMM számláján még megmaradt 53 millió forintot az Elnökség el fogja költeni.

Címkék:

Ajánljuk figyelmedbe:

Biznisz 2022-09-25 | 12:09
1,1 millió ukrán él Németországban, legalább 546 ezren segélyezettek közülük

1,1 millió ukrán él Németországban, legalább 546 ezren segélyezettek közülük

 • Túlterhelődik a német szociális ellátórendszer - erről ír a PI-NEWS.
 • Lassan elfogynak a háborús menekültek és a migránsok rendelkezésre álló lakhelyek és iskolák.
 • A PI-NEWS arra is felhívja a figyelmet, hogy százezres számban élhetnek vissza a német szociális segélyezéssel a menekültek és a bevándorlók.
 • Egyre több pletyka szól arról, hogy az ukrán háborús menekültek felveszik a segélyt Németországban, aztán visszaköltöznek a háború által nem érintett országrészekbe.
 • A német rendszer köztudottan "nagylelkű", azaz szinte senkit sem utasítanak vissza a számazási oszágába.
 • Így ezeknek az embereknek évekig biztosítanak segélyt és lakhatási támogatást.
Biznisz 2021-11-07 | 12:02
Nagyon kell a pénz lóvéra: milliárdos ingatlanvagyont árul Budapest

Nagyon kell a pénz lóvéra: milliárdos ingatlanvagyont árul Budapest

 • Kicsit olyan érzése van az embernek, mintha Karácsonyék nem a város vezetői lennének, hanem a felszámolóbiztosai.
 • A PestiSrácok szúrta ki, hogy tízmilliárdos értéken árul fővárosi tulajdonú ingatlanokat a Karácsony Gergely vezette hivatal.
 • A hírek alapján a Városháza épületét is eladnák 40 milliárdért.
 • Karácsony korábbi mentora, Horn Gábor meg is üzente, hogy ő pártolja az eladást, majd egyértelműen Karácsonyra utalva kijelentette, nem kell folyton beszarni.
Biznisz 2021-05-18 | 14:51
Az ellenzék képtelen igazat mondani - járvány okozta válság ide vagy oda, a gazdaság is növekszik, és a magyarok megtakarításai is folyamatosan nőnek

Az ellenzék képtelen igazat mondani - járvány okozta válság ide vagy oda, a gazdaság is növekszik, és a magyarok megtakarításai is folyamatosan nőnek

 • Miközben nem telik el nap, hogy a baloldali ellenzék ne siránkozna azon, Magyarország teljesen tönkrement, az adatok nagyon mást mutatnak.
 • Folyamatosan nő a lakosság nettó pénzügyi vagyona, a folyószámlabetétben tartott összegek, a háztartások állampapír-, és a magyarok által birtokolt részvények mennyisége valamint a befektetési jegyek összege.
Biznisz 2021-07-16 | 12:32
Elszegényedő Magyarország: egyre többen rendelkeznek egyre több megtakarított pénzzel

Elszegényedő Magyarország: egyre többen rendelkeznek egyre több megtakarított pénzzel

 • A baloldali ellenzék a lecsúszó és elszegényedő Magyarországról hazudozik minden nap.
 • Csakhogy a magyarok 2019 vége óta is jelentős mértékben tudtak előrelépni anyagi téren is.
 • Akkor a magyarok kétharmadának volt félretett pénze.
 • Jelenleg ez az arány már háromnegyed.
Biznisz 2021-07-17 | 13:36
Újabb gyurcsányista propagandaoldal indul

Újabb gyurcsányista propagandaoldal indul

 • A honlap mögött álló Merényi Miklós Gyurcsányék családi cégében volt felügyelőbizottsági tag, 1993-1997 között, a privatizációs aranyévekben.
 • Később Niedermüller Péter DK-s polgármester kabinetfőnökeként tevékenykedett a független újságíró.
Biznisz 2021-09-06 | 12:24
Végre: árcsökkenés jöhet az építőanyagok piacán

Végre: árcsökkenés jöhet az építőanyagok piacán

 • "Újabban átlagosan 10-15 százalékkal olcsóbban juthatnak a legtöbb építési termék előállításához szükséges fához, műanyaghoz és acélhoz az építőanyag-gyártók, ami máris, de legkésőbb néhány hét múlva megmutatkozhat a végtermékek fogyasztói árának csökkenésében is" – mondta a Világgazdaságnak Tibor Dávid.