A gender wokeizmus a Nyugat új vallása?

A gender wokeizmus a Nyugat új vallása?
 • Az amerikai és brit konzervatívok már régóta riadtan reagálnak az Atlanti-óceán mindkét oldalán zajló kultúrharcra.
 • A wokeizmus főpapjai fegyverként használták a törvényeket, hogy megbüntessék azokat a tanárokat, professzorokat és orvosokat, akik nem támogatják az emberi nemváltoztatás gondolatát.
 • Mivel az állami és magániskolák egyaránt elfogadják a woke gender ideológia tanait a tantervben és a politikában, a szülőknek, tanároknak és diákoknak kevés helyük van, ahová fordulhatnak.

A híres amerikai Heritage Foundation szerzőinek esszéje.

Az amerikai és brit konzervatívok már régóta riadtan reagálnak az Atlanti-óceán mindkét partján folyó kultúrharcra, de a helyzet egyre súlyosabbá válik. Sokan most azt látják, hogy két nagy, erős liberális hagyományokkal rendelkező nemzet megadja magát a szekuláris woke ortodoxiának, amely azzal fenyeget, hogy lerombolja a szólásszabadság és a vallásszabadság pilléreit, amelyeken a két nemzet áll. 

Mi azonban azt mondjuk, hogy ezzel a szemlélettel valami komoly baj van: sokaknak az az elképzelése, hogy a woke ideológia szekuláris. Épp ellenkezőleg, míg sok kommentátor megjegyezte a társadalmi igazságosság harcosainak kvázi-vallásos buzgalmát, kiegészítve az alapvető "szent" szövegekkel, a szószólókkal (vagy inkább főpapokkal), tabukkal és eretnekségi perekkel, mi azt javasoljuk, hogy eljött az ideje, hogy a woke ideológiát olyan hitrendszerként kezeljük, amely az identitásjelzőknek - faji hovatartozás, szexuális orientáció és "nemi identitás" - elsődleges etikai értéket tulajdonít.

Vallásként működik, nem utolsósorban jogi értelemben.

Ha a hitrendszerüket sikerül társadalmi szinten beiktatni - és úgy tűnik, hogy a széljárás nekik kedvez -, az azt fogja jelenteni, hogy a woke-oknak [identitárius szélsőbaloldal - a szerk.] egyenlő feltételek mellett kell versenyezniük az összes többi vallással, ahelyett, hogy azt állítanák, hogy a hitük megdönthetetlen tény, amelyet mindenkinek tiszteletben kell tartania. 

A vallást köztudottan nehéz definiálni. Nem feltétlenül kell, hogy magában foglalja az istenségbe vetett hitet; Buddha például nem volt isten, csak egy rendkívüli ember a követői szerint. De a woke hit, hogy a nemi identitás, nem pedig a biológia határozza meg az "igazi" embert, bizonyára metafizikai lélekkel és jelentőséggel bír.

Az Egyesült Államokban a bíróságok először a második világháborús katonai szolgálatmegtagadási ügyekben ismerték el a szekuláris-progresszivizmust vallásként. A vietnami háború idején a Legfelsőbb Bíróság úgy találta, hogy a "legfelsőbb lénybe vetett hit" helyett a fegyveres konfliktus lelkiismereti okokból való tiltakozónak csak egy "őszinte és értelmes hitet kell bizonyítania, amely olyan helyet foglal el a birtokosa életében, ami párhuzamos azzal, amit a [hagyományos vallás] tölt be", hogy megfeleljen a vonatkozó törvénynek.

Ma a wokeizmus olyan helyet foglal el követőinek életében, amely a leghűségesebb keresztény, zsidó vagy muzulmán vallásúakéval párhuzamos. A wokeizmus azonban olyan módon igyekszik uralni minden polgár életét, ahogyan a kereszténység, a judaizmus vagy az iszlám soha nem tehette, mert az amerikai alkotmány alapítási záradéka tiltja ezt.

Mégis, a wokeizmus buzgó hívei arra törekszenek, hogy ideológiájukat államilag támogatott ortodoxiává tegyék az állami és szövetségi diszkriminációellenes törvények védett kategóriáin keresztül, amelyek magukban foglalják a nemi önazonosítást is.

Egyetértünk William Barr volt amerikai főállamügyésszel abban, hogy ideje megvizsgálni, hogy a wokeizmus a közintézményekben alkotmányellenes-e, mivel államilag támogatott vallásként működik.

Ez az Atlanti-óceán mindkét partján történik. A wokeizmus főpapjai fegyverként használták a törvényeket, hogy megbüntessék azokat a tanárokat, professzorokat és orvosokat, akik nem támogatják az emberi nemváltoztatás gondolatát, ami biológiailag, és egyesek szerint metafizikailag is lehetetlen.

Azokat, akik meg merik kérdőjelezni a wokeizmus olyan tanait, mint "a transz nő az nő", vagy akik nem használják a "preferált névmást", modern eretnekként kezelik, akik megérdemlik, hogy a közösségi médiában töröljék őket, kirúgják őket a munkahelyükről, és még a rendőrség is nyomoz utánuk.

Erre én (Bernard) a saját bőrömön tapasztaltam rá. Amikor a woke-ok eljöttek a középiskolámba, azt a végzetes prédikációt tartottam a diákoknak, amelyben elmondtam nekik, hogy bár rendben van, hogy megpróbáljuk meggyőzni egymást, senkinek sem szabad azt mondani, hogy el kell fogadnia egy ideológiát - akár a wokeizmust, akár a kereszténységet. Azt mondtam nekik, hogy "szeressék az embert, még akkor is, ha mélységesen nem szeretik az eszméket". Azt javasoltam, hogy elfogadhatják (de nem kell) a házasságról és a nemi különbségek valóságáról szóló hagyományos hiteket. Elmondtam nekik, hogy ha a nemi identitás eszméje, ahogy az látszik, jelenleg összefüggéstelen, akkor tehát csak részben lehet igaz.

Ez oda vezetett, hogy súlyos kötelességszegés miatt kirúgtak, valamint terrorizmusveszélyként jelentettek a rendőrségen, és a gyermekjóléti szolgálatnál, mint potenciális bántalmazót. 

Az Egyesült Királyságban nincs olyan alkotmányos védelem, amely megakadályozná, hogy a kormány hivatalos vallást hozzon létre. Ez bizonyos értelemben még nagyobb veszélyt jelent az woke-ideológia jellegéből fakadóan.

De van ok a reményre. Az Egyesült Királyság joga nem tesz különbséget a vallás és a viselkedést befolyásoló filozófiai meggyőződések között. A Maya Forstater kutató ügyében nemrégiben hozott ítélet szerint a biológiai nemmel kapcsolatos meggyőződését a törvény védi. Ebből következik, hogy a nemi identitással kapcsolatos meggyőződések ugyanolyan, de nem nagyobb státuszúak, mint a vallási meggyőződések.

Ha a vélemény dogmává válhat, amelytől suttogva sem lehet eltérni, a szabad társadalmak veszélyben vannak. Már most is láthatjuk az öncenzúrát a fiatalok körében, akik egyre korábban találkoznak a wokeizmussal. Azzal, hogy az állami és magániskolák egyaránt elfogadják a woke gender ideológia tanait a tantervben és a politikában, a szülőknek, tanároknak és diákoknak kevés helyük van, ahová fordulhatnak.

A válasz nem a térdre ereszkedés és nem a menekülés. Itt az ideje, hogy megerősítsük a szólás- és vallásszabadság alapjait, amíg még lehet, mielőtt a wokeizmus darabokra zúzza őket és az ezeken nyugvó pluralista társadalmakat. Hisszük, hogy mindkét ország törvényei még mindig biztosítják a pluralista társadalmaink számára szükséges erőforrásokat.

Címkék:

Ajánljuk figyelmedbe:

Álláspont 2021-10-11 | 12:56
Az előválasztási cirkusz mutatott rá, milyen mély válságban van a baloldal

Az előválasztási cirkusz mutatott rá, milyen mély válságban van a baloldal

 • A csodafegyvernek kikiáltott előválasztás besült, mert újra felszínre hozta a magyar baloldal évtizedes strukturális és humán-erőforrás gondjait.
 • Az a börleszk, amit egy héten át játszott Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter, az a baloldal nagyon mély válságának tünete.
 • Végeredményben az történt, hogy az egyik, már megbukott, az előválasztást személyes okok miatt végig propagáló baloldali jelölt egy önmagát jobbközép-politikusnak tartó városvezetőt tol maga előtt.
 • Vagyis a baloldal egyik - a zöld, újbal, civil - része egy importjelölttel vág neki az előválasztás második fordulójának, és ez egyértelmű kudarc.
 • De kudarc abban az értelemben is, hogy az előválasztás a sokat hangoztatott demokratikus jelleg megcsúfolásává vált: a második lépett vissza a harmadik helyezett javára, felülírva ezzel a választói akaratot.
 • A kudarc óriási tektonikus mozgásokat indított be a baloldalon belül, mert ahelyett, hogy a baloldali kormányellenesek egyesültek volna, kettészakadt az ellenzék a Márki-Zay vs. Dobrev törésvonal mentén.
Álláspont 2021-08-14 | 18:16
Kassai Dániel az előválasztásról: egy valós versenyben sem a Párbeszéd, sem az LMP nem rúgna labdába

Kassai Dániel az előválasztásról: egy valós versenyben sem a Párbeszéd, sem az LMP nem rúgna labdába

 • A szerző végigveszi, miért andidemokratikus az előválasztásnak csúfolt bohóctréfa.
Álláspont 2021-05-15 | 11:22
Konok Péter: "Karácsony úgy csinál, mintha kemény gyerek lenne, és voltaképpen állandóan a kompromisszumok politikusa”

Konok Péter: "Karácsony úgy csinál, mintha kemény gyerek lenne, és voltaképpen állandóan a kompromisszumok politikusa”

 • Az ATV ÖT c. műsorának szereplői sem voltak oda Karácsony Gergely elmúlt héten nyújtott produkciójától.
 • Puzsér Róbert a Fudan egyetemmel kapcsolatban felette a kérdést: "Karácsony Gergely a sarkára fog állni? Most bizonyára Orbán Viktor nagyon megijedt".
 • Konok Péter ezzel egyetértve arról beszélt: Karácsony már többször is hangoztatta, hogy "csak a holttestén keresztül történhet bármi", többször a sarkára állt, de mindezeknek nem volt foganatja.
 • Ceglédi Zoltán politikai elemző a Fudan egyetem ügyében megemlítette, hogy Tarlós Istvánnak volt egy jó tulajdonsága Karácsonyhoz képest: ő "csak" főpolgármester akart lenni.
 • Puzsér Róbert szerint azonban nem ez a legnagyobb gazembersége Karácsonynak, ami miatt bocsánatot kell kérnie.
 • A publicista szerint a főpolgármesternek inkább a "Tiborcz-adóért", a StadionStopért, és a parkolási maffiáért kéne bocsánatot kérnie.
 • "Egyszerre akar Jakab Péter lenni keménységben, odamondásban és egyszerre akar nagyon konszenzusos női jelölt lenni" – fogalmazott élcesen Puzsér.
 • A publicista ennél a pontnál áttért Karácsony Gergely angol nyelvtudására, mellyel kapcsolatban azt mondta: nem azt tartja a legnagyobb bajnak, hogy a főpolgármester nem tud angolul, hanem hogy "folyamatosan hazudik".
 • Czeglédi Zoltán ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, azért baj Karácsony Gergely hiányos nyelvtudása, mert a kommunikációja abból áll, hogy "van a »vidéki bunkó«, meg a »kozmopolita főpolgármester.« Egy kozmopolita tud angolul, tárgyalni is tud angolul, és angol nyelven is fogyasztja a híreket. Azért támadják a hiányos nyelvtudásával, mert amit üzenni akar magáról, az nem igaz."
 • Ezzel Vona Gábor, a Második Reformkor Alapítvány alapítója is egyetértett, szerinte Karácsony Gergely a saját brandjét, a "kulturált, művelt városi értelmiségi" képét lőtte térden.
Álláspont 2021-10-11 | 11:54
Nem így képzeltük az előválasztást, mondja Magyar György, a Civil Előválasztási Bizottság vezetője

Nem így képzeltük az előválasztást, mondja Magyar György, a Civil Előválasztási Bizottság vezetője

 • "A budapesti főpolgármester visszalépése ugyanis magának az előválasztás ethoszának nem tesz jót, és ez a választót nem fel-, hanem inkább leértékeli" - írja Magyar György ügyvéd.
 • "Ami viszont az utóbbi napokban folyt, az szerintem megcsúfolása az eredeti gondolatunknak. Mi úgy véltük, hogy az érintett politikai szervezetek által konszenzussal elfogadott rendszer működni fog, ám csalatkoztunk" - folytatja.
Álláspont 2021-08-23 | 10:40
Újabb ikonikus propagandajelenetről derült ki, hogy nem igaz

Újabb ikonikus propagandajelenetről derült ki, hogy nem igaz

 • Körbejárta a világsajtót, ahogy Kabulban az amerikai katonák átemelnek egy csecsemőt a reptér falán.
 • Napokig arról írtak influenszerek és a liberális propagandamédia, hogy lám, micsoda emberség.
 • Azóta a kisgyerek visszakerült a repülőtéren várakozó szüleihez, miután a katonák orvosi segítséget nyújtottak számára.
Álláspont 2021-07-25 | 09:50

Cseh Katalin: minden a legnagyobb rendben

 • Egy hete jelent meg Anonymous első videója a bennfentes.neten.
 • Az álarcos alak nagy leleplezést ígért egy politikusról, aki 4,5 milliárd forintnyi uniós támogatást vett fel családi cégeivel és az ahhoz köthető céghálóval.
 • A bennfentes kiderítette, hogy a momentumos EP-képviselő, Cseh Katalin áll a leleplezés célkeresztjében.
 • Szerkesztőségünk megkérdezte a politikust az általa benyújtott pályázatról.
Álláspont 2021-10-12 | 16:37
21 éves francia csempészett 16 illegális afgán migránst

21 éves francia csempészett 16 illegális afgán migránst

 • A 86-os számú főúton 2021. október 12-én 9 óra 5 perckor vonták intézkedés alá a francia honosságú tehergépkocsi ugyancsak francia vezetőjét.
 • Raktérben 16 - magukat afgán állampolgárnak valló – külföldi utazott, akik sem személyazonosságukat, sem pedig magyarországi jogszerű tartózkodásukat nem tudták igazolni.
 • A járőrök a járművezetőt és utasait elfogták, majd a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságra előállították.
 • Az illegális migránsokat – meghallgatásukat követően – a hatályos magyar jogszabályok értelmében visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
 • 21 éves sofőrrel szemben a nyomozók embercsempészés bűntett elkövetésének gyanúja miatt eljárást indítottak.